Evaluarea unei intreprinderi

Evaluarea unei intreprinderi este necesara in numeroase momente: decizia de achizitie sau vanzare de actiuni; fuziuni sau achizitii; preluarea unor participatii; asocierea cu parti ale intreprinderii.

O intreprindere este o entitate comerciala, industriala, de servicii sau financiara care desfasoara o activitate economica. Intreprinderile sunt, in general, unitati distincte de exploatare, generatoare de profit si care furnizeaza clientilor produse sau servicii.

Strans legat de conceptul de intreprindere se utilizeaza si termenii de companie operationala, care este o afacere cu o activitate economica de productie, vanzare sau comercializare a unui produs sau serviciu, si de continuitatea activitatii, care se refera la o intreprindere care isi va continua activitatea in viitorul previzibil, fara intentia sau nevoia de a fi lichidata sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea.

Intreprinderile se pot imparti in doua categorii:

In prima categorie intra asociatiile familiale, asocierile in participatiune, societatile in nume colectiv sau in comandita simpla.

In cea de-a doua categorie sunt societatile comerciale inchise si cele deschise, ale caror actiuni sunt accesibile publicului prin intermediul unei piete.

Alte forme legale de intreprinderi pot include grupuri de intreprinderi, in care controlul este incredintat unor administratori si entitati multiple care presupun combinarea dintre societatea mama si filiale.

Intreprinderile au o gama larga de activitati economice si apartin fie sectorului privat, fie celui de stat. Activitatile economice includ: industria, comertul cu ridicata si cu amanuntul, hotelaria, asistenta medicala si serviciile financiare, juridice, educationale sau sociale, printre altele. Intreprinderile care furnizeaza publicului servicii de infrastructura, de exemplu utilitatile publice, in multe tari sunt controlate de stat, dar nu se afla in proprietatea acestuia.

Holdingurile, care controleaza filialele prin detinerea pachetelor de actiuni de control ale acestora, se regasesc, printre altele, in domeniul imobiliar sau agricultura.

Proprietati precum hoteluri, statii de benzina, restaurante, teatre sau cinematografe, cu denumiri diferite, ca de exemplu proprietati asimilate cu o intreprindere, proprietati specializate generatoare de afaceri, proprietati comerciale specializate sau entitati operationale distincte sunt evaluate la valoarea de piata, dar valoarea lor de piata include valoarea unor componente ca: terenuri, cladiri, bunuri mobile, active necorporale si afacerea in sine.

Deoarece aceste proprietati sunt vandute, in mod uzual, ca un tot unitar operational, identificarea distincta a valorii terenului, cladirilor si altor elemente poate fi dificila; ca urmare, componentele proprietatii incluse in evaluare trebuie identificate cu atentie.

In terminologia contabila, in activele unei intreprinderi sunt incluse atat activele corporale, cat si cele necorporale. Activele corporale includ unele active curente si activele imobilizate ca proprietati imobiliare, echipamente sau bunuri mobile corporale.
Activele necorporale, care sunt considerate ca bunuri mobile necorporale, includ abilitatea manageriala, know-how de marketing, vocatia la credit, forta calificata de munca, fondul comercial si proprietatea asupra diferitelor drepturi legale si instrumente (de exemplu, brevete de inventie, drepturi de autor, francize si contracte).

Fondul comercial include doua componente distincte: fondul comercial al proprietatii, care este transferat noului proprietar prin vanzarea proprietatii si fondul comercial personal, asociat cu proprietarul sau managerul.

Evaluarea intreprinderilor se face in scopuri diferite: Achizitia sau vanzarea unei intreprinderi individuale, fuziunea sau estimarea valorii pachetelor de actiuni detinute de actionarii unei intreprinderi.

Evaluarea intreprinderii este utilizata adesea ca o baza pentru alocarea valorii totale a intreprinderii pe activele ei componente si reflecta astfel valoarea de utilizare a diferitelor active ale intreprinderii. Evaluarile intreprinderii pot fi baza pentru estimarea marimii deprecierii unor active imobilizate corporale ale intreprinderii.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *